Wie zijn ze?

Het bestuur, verkozen door de stemgerechtigde leden, is het orgaan binnen onze club dat instaat voor het dagelijkse beheer van de club. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 verkozen bestuursleden. Tweejaarlijks staat er een bestuursverkiezing op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV).

In onze statuten is voorzien dat het bestuur uit minimum 3 en maximum 8 leden wordt samengesteld. Naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden zijn op elke bijeenkomst ook een afgevaardigde van de jeugdraad, een afgevaardigde van het jeugdbestuur en de ere-voorzitter aanwezig.

Wat doen ze?

Maandelijks komt de raad van bestuur bij elkaar en bespreekt algemene beleidsmatige, financiële en sportieve zaken die de clubwerking betreffen. Tijdens deze vergadering wordt er door de afvaardiging van de jeugdraad en het jeugdbestuur teruggekoppeld wat er op hun specifieke vergaderingen besproken werd. Binnen onze club zijn er verschillende werkgroepen actief die de werking van onze club ondersteunen en uitbouwen: website, jeugdkamp, Just For Funquiz, teambuilding, sportieve cel, winterhappening, feestcomité, …

Het bestuur kan rekenen op de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers! Dagelijks leveren we samen veel inspanningen om de goede naam van onze club en een degelijke gestructureerde werking van de club te waarborgen en op alle vlakken te streven naar maximale kwaliteit.

Wil jij graag mee de kar van onze club trekken? Dat kan! Stel je kandidaat via onderstaand e-mailadres en dan kan je verkozen worden op de volgende JAV met bestuursverkiezing.

bestuur@rkc.be