Wie zijn ze?

Het jeugdbestuur wordt vertegenwoordigd door een groepje van een 10-tal ouders van jeugdspelers van de groepen U5 tot en met U19. Het doel is om een aanspreekpunt te kunnen zijn voor alle ouders van jeugdspelers of jeugdspelers zelf, bijvoorbeeld over praktische zaken waar ouders niet direct weten waar ze ermee terecht kunnen.

Wat doen ze?

Het jeugdbestuur komt maandelijks samen. Tijdens deze vergadering worden een aantal items van de algemene bestuursvergadering overlopen en krijgt het jeugdbestuur kans hierop feedback en input te geven. Daarnaast werkt het jeugdbestuur ideeën uit rond het populairder maken van onze korfbalsport bij de jeugd en de betrekking van onze jeugd bij onze club. In kader van o.a. deze jeugdwerking organiseren zij events en zijn zij steevast paraat op evenementen die vanuit de gemeente georganiseerd worden en betrekking hebben op jeugdsport.

Maandelijks wordt een afvaardiging van het jeugdbestuur ook op de maandelijkse RvB uitgenodigd, waardoor de connectie en samenwerking heel nauw verloopt.

 

"Het jeugdbestuur wil een stem geven aan de jeugdspelers en hun ouders op een informele manier"

 

Wil jij als ouder graag lid worden van het jeugdbestuur en mee de touwtjes in handen nemen? Dat kan! Spreek onze coördinator Lieve Verstraelen even aan of stuur haar een mailtje.

jeugdbestuur@rkc.be