De Jeugdraad ondersteunt het Bestuur en het Jeugdbestuur in de dagdagelijkse taken en werking, maar is vooral een adviesorgaan dat nieuwe ideeën lanceert om van onze club een nog mooiere club te maken.

Wie zijn ze?

De Jeugdraad is een groep RKC-leden vanaf de leeftijd van 15 jaar tot en met de leeftijd van 28 jaar. Deze groep bestaat dus uit de oudste jeugdleden en enkele jonge kernspelers van de club, laat ons zeggen uit jeugdige leden. De Jeugdraad is in het leven geroepen om jongeren de kans te geven hun meningen en ideeën los te laten, onder leiding van iets oudere jeugd. Telkens na een Jeugdraadvergadering is er iemand van de Jeugdraad aanwezig op de bestuursvergadering om het bestuur op de hoogte te brengen van alles wat besproken is.

Wat doen ze?

Ieder jaar op 11 november vindt de ontbijtdag plaats. Deze wordt georganiseerd door de Jeugdraad, net als de receptie op het teerfeest. De ontbijtdag brengt ieder jaar een flink budget binnen waarmee de Jeugdraad aan de slag kan en leuke activiteiten organiseert of extrasportieve materialen voor leden aankoopt, maar er is meer! De Jeugdraad is voornamelijk bezig met het adviseren van de club. We stelden een heus sponsorplan op, we werken aan het uitbreiden van onze supporters en de betrokkenheid bij de club, we adviseren naar extrasportieve zaken, we brengen ideeën aan rond de omkadering van onze ploegen, we geven onze mening over bestuurszaken en zo -veel- meer.

 

Wil jij graag lid worden van de Jeugdraad? Dat kan! Stuur een mailtje naar jeugdraad@rkc.be en je zal worden uitgenodigd op de volgende vergadering!