Wie zijn ze?

Het bestuur, verkozen door de stemgerechtigde leden, is het orgaan binnen onze korfbalclub dat instaat voor het beheren van de club. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 verkozen bestuursleden. Tweejaarlijks staat er een bestuursverkiezing op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering. In onze statuten is voorzien dat het bestuur uit minimum 3 en maximum 8 leden wordt samengesteld. Naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige bestuursleden zijn op elke bijeenkomst ook een afgevaardigde van de jeugdraad, een afgevaardigde van het jeugdbestuur en de ere-voorzitter aanwezig.

Voorzitter: Els Van Mechelen alex.minnen@skynet.be 0494.84.36.75

Secretaris/wedstrijdsecretaris: Marien gust.marien@skynet.be of rkc@korfbal.be 0496.37.94.44

Penningmeester: Alex Minnen alex.minnen@skynet.be 0494.84.36.75

Ondervoorzitter/vrijwilligerscoach: Maria Stessens stessensmaria@telenet.be 0472.60.75.73

Ere-voorzitter: Marc Weyns marc.weyns@skynet.be 0474.97.22.13

Sportieve cel: Maarten Claessen maartence@skynet.be 0494.92.57.49

Jimmy Peeters peetersjimmy@telenet.be 0477.74.22.90

Wat doen ze?

Maandelijks komt de raad van bestuur bij elkaar en bespreekt algemene beleidsmatige, financiële en sportieve zaken die de clubwerking betreffen. . Tijdens deze vergadering wordt er door de afvaardiging van de jeugdraad en het jeugdbestuur teruggekoppeld wat er op hun specifieke vergaderingen besproken werd. Binnen onze club zijn er verschillende werkgroepen actief die het bestuur ondersteunen: werkgroep website, korfbalkamp, quiz, clubblad, teambuilding, winterhappening, teerfeest,….

Het bestuur kan rekenen op de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers.

Dagelijks leveren we samen veel inspanningen om de goede naam en een degelijke gestructureerde werking van de club te waarborgen en streven op de diverse vlakken zoveel mogelijk naar kwaliteit.

 

Wil jij graag lid worden van het bestuur? Dat kan! Stuur een mailtje naar bestuur@rkc.be en je kan dan mee verkozen worden op de volgende algemene vergadering met bestuursverkiezing.